Home Music S’Villa Thula Lyrics Full & English Translation

S’Villa Thula Lyrics Full & English Translation

S Villa Thula Lyrics

We present you official songs lyrics to the new tune from S Villa

[Pre-Chorus]
Uku… ukushona kwelanga,
Kuleth’ uzinhlungu zodwa, kuleth’ izinsizi zodwa,
Uku… ukuphuma kwelanga,
Kuleth’ intokozo nenjabulo.

[Chorus]
Thula, thula mama ungakhali,
Sula mama inyembezi zakho,
Umdali uzosibonis’ indlela.

Thula, thula mama ungakhali,
Sula mama inyembezi zakho,
Umdali uzosibonis’ indlela.
Thula!

[Verse One]
Mdali sohlala sicela,
Ngob’ implil’ ihlala inzima,
Ngaphandle kwakh’ ithemba alikho,
Nyembezi zixube negazi.

Mdali wethu sphinde sacela,
Khiph’ ubuhlungu ebusweni bami, Yeah!
Igama lakho lihlala likhanya,
Uthando liphilisa empilweni,

I’m on my knees and I’m praying oh Lord!
And my hands are held up high, oh No!
And all that I have is sin, Lord!
Cleanse me oh Lord!

[Chorus]
Thula, thula mama ungakhali,
Sula mama inyembezi zakho,
Umdali uzosibonis’ indlela.

Thula, thula mama ungakhali,
Sula mama inyembezi zakho,
Umdali uzosibonis’ indlela.
Thula

[Verse 2]
Ngiyazi kubuhlungu,
Kodwa kuzodlula mama,
Inkinga zakho nenhlungu zakho,
Konke sikubeka kuye.

Ngiyazi kulukhuni,
Ngiyazi kuyasinda kuyehlela,
Kodwa uma kuyintando yakhe,
Kulungile yebo kulungile!

I know it hurts I know it breaks you apart,
I see the pain I see it right in your eyes,
Wohlabelel’ ubonge amazulu,
I did! I did! I did!

[Chorus]
Thula, thula mama ungakhali,
Sula mama inyembezi zakho,
Umdali uzosibonis’ indlela.

Thula, thula mama ungakhali,
Sula mama inyembezi zakho,
Umdali uzosibonis’ indlela.
Thula

Uku, ukushona kwelanga,
Kuleth’ uzinhlungu zodwa, kuleth’ izinsizi zodwa,
Uku, ukuphuma kwelanga,
Kuleth’ intokozo, nenjabulo.

Also Download Latest Song: PEKE Mp3 Download


CLICK HERE TO SEE THE LATEST SOUTH AFRICAN SONGS TO DOWNLOAD


Scroll Down Below To Drop A Comment And See More Interesting Posts: