The Audio was released in June, too bad we are just featuring NaakMusiQ Ntombi now just days after the release of its video. Get song, lyrics and video below

Afrotainment displays the fresh new song by famous house music hit-producer NaakMusiQ for the song Ntombi. The melody highlights house megastar Bucie.

Ntombi is NaakMusiQ’s first leader single since the across the country achievement of Mamelani discharged almost multi year back.

Click Here To Get Song

NaakMusiQ Ntombi Lyrics ft. Bucie

Ntombi , Ntombi

Ntombi , Ntombi

Ntombi , Ntombi

Ntombi , Ntombi

Ngikholelwa kanjani? Ngiyacasuka futhi

Ngingumthandi wakho, ngingumthandi wakho

Bangaki abantu engibabulele empilweni yami? Awazi

Awazi uma ubheka izindonga bese uzibukela

Awazi ukukhala ukulala

Awazi ukusetha imisho evela ezincwadini ezahamba!

Ngagijima ngamazwi aphukile

Ngawela emgwaqeni wokungahloniphi

Ngathola ibhentshi elidala,

Kungani ngithi ukuhlehlisa

Ngikholelwa kanjani? Ngiyacasuka futhi

Ngingumthandi wakho, ngingumthandi wakho

Ntombi , Ntombi

Ntombi , Ntombi

Ntombi , Ntombi

Awazi uma ubheka izindonga bese uzibukela

Awazi ukukhala ukulala

Awazi ukusetha imisho evela ezincwadini ezahamba!

Usuku luyeza, inhliziyo yami isenhliziyweni yami; Ungacabangi, ubulale

Akukho ukushintsha, isikhathi esingapheli

Lapho ubeka khona ukudabuka

Ukuhlukaniswa okuphelele, njalo okusha

Usuku alukwazi ukuchazwa

Ngikholelwa kanjani? Ngiyacasuka futhi

Ngingumthandi wakho, ngingumthandi wakho

Bangaki abantu engibabulele empilweni yami? Awazi

Awazi uma ubheka izindonga bese uzibukela

Ntombi , Ntombi

Ntombi , Ntombi

Ntombi , Ntombi

Ntombi , Ntombi

Ngawela emgwaqeni wokungahloniphi

Ngathola ibhentshi elidala,

Kungani ngithi ukuhlehlisa

Ngikholelwa kanjani? Ngiyacasuka futhi

Ngingumthandi wakho, ngingumthandi wakho

Bangaki abantu engibabulele empilweni yami? Awazi

Awazi uma ubheka izindonga bese uzibukela

Bangaki abantu engibabulele empilweni yami? Awazi

Awazi uma ubheka izindonga bese uzibukela

SEE ALSO:  Harrysong – Report Card

Awazi ukukhala ukulala

Awazi ukusetha imisho evela ezincwadini ezahamba!

Usuku luyeza, inhliziyo yami isenhliziyweni yami; Ungacabangi, ubulale …

Full Lyrics not yet available please check back later.

If you know the lyrics to this song please CLICK HERE to Submit lyrics for us


BROUGHT TO YOU BY TINAMAGAZINE.COM
Scroll Down Below To Drop A Comment And See More Interesting Posts: